Atlas, sociaal tolken en vertalen (STV) helpt Antwerpse diensten en organisaties die via vertalingen en tolken willen communiceren met hun klanten.

Met een stijging van 63% tegenover 2020 ging het aantal tolkaanvragen opnieuw sterk de hoogte in. Het aantal aanvragen blijft dus jaar na jaar toenemen.

In 2021 kwamen er 19.043 sociaal tolkaanvragen uit sectoren zoals gezondheid, onderwijs, opvang van asielzoekers, welzijn en gezin. 

Om de stijgende vraag voldoende op te vangen, paste STV in het najaar van 2021 de dienstverlening voor officiële vertalingen aan. Waar voordien Antwerpse organisaties officiële vertalingen konden aanvragen voor hun klanten, is deze dienst nu enkel beschikbaar voor inburgeraars die via hun trajectbegeleider een aanvraag doen. Vaak gaat het over vertalen van diploma’s, in functie van diploma-erkenning.

Atlas zette ook de eerste stappen om sociaal tolken en taalhulpen te integreren als taalinstrument in een ruimer taalbeleid bij stedelijke diensten en organisaties.

Meertalige crisiscommunicatie

Sinds maart 2020 biedt STV een expres-vertaalaanbod voor meertalige crisiscommunicatie over de coronapandemie. Een groep van zo’n 30 gekwalificeerde sociaal vertalers levert binnen de 24 of 48 uur vertaalde informatie op voor het crisiscentrum van stad Antwerpen en het Nationaal Crisiscentrum (NCC).

Atlas werkte samen met de andere Agentschappen integratie en inburgering aan het vertaalaanbod bij de coronapandemie. De vertalingen van de maatregelen vind je terug in de CIT-app, op de federale overheidswebsite info-coronavirus, op de website van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering en op de website van Atlas.

De federale overheid maakte ook middelen vrij voor het project Naar een inclusief COVID-19 crisiscommunicatiebeleid in België, dat een breed consortium aan partners zal uitvoeren. Het project zal strategieën voor meertalige en toegankelijke (digitale) crisiscommunicatie in een pandemie ontwikkelen en valideren. In 2021 heeft Atlas, als lid van de adviesraad en expertengroep, deelgenomen aan de bevraging en analyse van COVID 19-communicatieproducten. Atlas coördineerde daarnaast de ontwikkeling van pilootpakketten van inclusieve communicatieproducten.