Het vreemdelingenrecht is complex, veranderlijk en zonder juridische basiskennis soms moeilijk te begrijpen. Het infopunt verblijf en rechtspositie biedt daarom in Antwerpen juridische ondersteuning over vreemdelingenrecht.

Helpdesk

Het infopunt geeft zowel telefonisch als per mail info en advies aan Antwerpse organisaties via een helpdesk. In samenwerking met de Commissie Juridische Bijstand geeft het infopunt juridisch advies aan particulieren tijdens de vreemdelingenpermanentie.

In 2021 beantwoordde het infopunt een recordaantal van 3094 info- en adviesvragen via de helpdesk en vreemdelingenpermanentie. Dat is een stijging van maar liefst 51,89% tegenover het totaal aantal vragen in 2020 (2037). De verklaring ligt deels bij de sluiting van de vreemdelingenpermanentie in 2020 door de coronacrisis. Bovendien was er een grote en acute nood aan info en advies over de Afghaanse kwestie sinds de machtsovername van de Taliban in de zomer van 2021.

Vormingen en netwerken

Daarnaast biedt het infopunt vormingen aan Antwerpse organisaties en diensten en bouwt zij door overleg expertise op.

Onze collega’s gaven in totaal 51 vormingen aan 890 deelnemers.

Het infopunt deelde en verdiepte expertise in meer dan 60 overleggen. Zo gaf onze dienst input rond het migratiewetboek, en deelde expertise bij een pilootproject rond de opvang van mensen zonder wettig verblijf.