We begonnen het jaar 2021 met dezelfde beperkingen als waarmee we 2020 eindigden. Door de coronamaatregelen mochten we onder beperkte voorwaarden evenementen organiseren, konden we enkel in kleine groepjes buiten samenkomen en was Atlas alleen toegankelijk voor mensen met een afspraak. Zo botsten we op beperkingen in de organisatie van activiteiten, net waar we willen inzetten op ontmoeting en dialoog om de beeldvorming rond diversiteit in Antwerpen te accentueren. Toch organiseerden we in 2021 enkele mooie projecten met een groot bereik.

Dialoog en ontmoeting via…

De Burentoren

In 2021 behaalden opnieuw meer dan 3000 inburgeraars hun inburgeringsattest. Samen met schepen voor integratie en inburgering Karim Bachar gaf Atlas hen een eerbetoon met De Burentoren, een reizend project dat Atlas ontwikkelde samen met communicatiebureau viavictor. Op de schermen in de houten toren kunnen mensen kijken en luisteren naar de verhalen van nieuwe en oude Antwerpenaren. Zo wensen we de inburgeraars proficiat. Tegelijkertijd brengen we hen in verbinding met de andere bewoners van de stad. De Burentoren startte zijn reis door de stad in Bibliotheek Permeke.

Haal de raar uit inburgeraar

Met de campagne ‘Haal de raar uit inburgeraar’ wilden we Stadsklap meer naamsbekendheid geven en meer vrijwilligers activeren voor dit aanbod. De campagne werd een succes: het aantal vrijwilligers steeg begin 2021 met 77%.

Route Atlas

Met deze gloednieuwe audiowandelingen boden Atlas en Rooftoptiger een mooi antwoord op een vraag van groepen, klassen en teams: ‘Hoe kunnen we kennismaken met de diversiteit in onze stad?’ Route Atlas leidt je langs 4 verschillende routes Black, East, Cena of Ahlan, waarbij 3 gidsen je telkens meenemen door hun stukje Antwerpen.

Little Amal in Antwerpen

Begin 2021 legden we de basis voor een speciaal en uniek beeldvormingsproject: de komst van Little Amal naar Antwerpen. De kleine reuzin Little Amal staat symbool voor duizenden minderjarige vluchtelingen die, net als zij, een barre tocht starten op zoek naar een beter leven. Deze kans konden we niet laten liggen: Antwerpen houdt van reuzen. Bovendien wil Atlas het verhaal vertellen van nieuwkomers in onze stad. Haar komst koppelden we aan ons jaarlijkse ontmoetingsfeest ‘Atlas op het Plein’.

Amal zorgde ook in Antwerpen voor een sterke samenwerking tussen Atlas, het district Borgerhout, De Reuzen vzw, hetpaleis, Madam Fortuna vzw en de Iraakse theatermaker Hussein Al-Khalidi.

Er was een opkomst van 15.000 bezoekers. Atlas trok samen met de stad de communicatie. Meer dan 30 keer haalden we de nationale en internationale pers. We hadden een bereik op de sociale media van meer dan 300.000 geïnteresseerden.

Atlas op het plein

Door de komst van Little Amal en de samenwerking met andere partners verplaatsten we ons ontmoetingsfeest naar zaterdag 9 oktober 2021 op het Laar in Borgerhout. De opkomst van 2019 verdubbelde naar meer dan 4000 bezoekers. Opnieuw slaagde Atlas erin om bewoners van de stad, oud en nieuw, groot en klein, te verbinden. Dat gebeurde via workshops van inburgeraars, muziek, eten, sport en kinderanimatie. Het was een samenwerking met 70 partners die we graag in de kijker zetten. De promotiecampagne verliep grotendeels online via pushposts op social media. Daarmee bereikten we telkens 140.000 geïnteresseerden.

Toegankelijke communicatie

Coronacommunicatie

Uiteraard stond corona in 2021 opnieuw hoog op de agenda. Atlas speelde een belangrijke rol bij het informeren van anderstaligen via officiële communicatie, vertalingen en het gebruik van klare taal. We stonden in voor het hertalen van de maatregelen naar klare taal en audioboodschappen. Samen met de andere Agentschappen integratie en inburgering zorgden we voor het vertalen van de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad.

Stadscommunicatie

Ook in 2021 was Atlas vertegenwoordigd in de stedelijke werkgroep toegankelijke stadscommunicatie. We gaven feedback op bestaande en geplande communicatiecampagnes van de stad. We werkten mee aan de resultaten en aanbevelingen uit het IPSOS-onderzoek naar de stedelijke coronacommunicatie. We pasten de aanbevelingen ook toe in onze eigen adviezen en werking.

Allemaal Antwerpenaar

Atlas zette mee de schouders onder de stedelijke beeldvormingscampagne Allemaal Antwerpenaar. We adviseerden de stad en zorgden mee voor verhalen, content voor de website en verspreiding via onze kanalen.

Verhalen via social media

In 2021 herbekeken we onze contentstrategie. In de storytelling van onze posts legden we de link naar ons aanbod, zetten we meer in op advertentiecampagnes en gebruikten we content op verschillende kanalen tegelijk.

In 2021 kregen we er 924 volgers bij op Facebook.

Ook op Instagram maakten we een switch. Dat zorgde voor een kleinere groeimarge: in 2021 kwamen er ongeveer 700 volgers bij. De posts met het grootste bereik waren posts die ons aanbod linkten met een persoonlijk verhaal.

Op LinkedIn bereikten we 1284 volgers. De meeste volgers en likes en het grootste bereik vinden we terug bij posts die linken naar artikels op de diversiteitspraktijk, good practices van zowel Atlas als externen, en artikels die maatschappelijke thema’s aankaarten, zoals het gebrek aan diversiteit bij leerkrachten.

We publiceerden 29 artikels in het Atlasmagazine, een verhalenreeks rond vluchtelingen en een verhalenreeks rond Werelddag voor Culturele Diversiteit. Ook deze verhalen boden een mix van persoonlijke verhalen rond diversiteit en legden de link naar ons aanbod.

Pers

Welke hoogtepunten van Atlas in 2021 haalden de Antwerpse en nationale pers?