Net als in 2020 pasten we de werking en de inhoud van onze trajectbegeleiding aan aan de steeds wisselende omstandigheden. Heel wat trajectbegeleiders kregen bijkomende vragen over bijvoorbeeld de coronamaatregelen, technische werkloosheid en afstandsonderwijs. Atlas kon een kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen, ondanks corona en vooral dankzij de flexibiliteit van onze trajectbegeleiders.

Atlas startte in 2021 in totaal 5906 begeleidingen voor inburgeraars.

Gemiddeld waren er 8551 actieve inburgeringstrajecten.

In 2021 kregen 4194 inburgeraars op het einde van hun traject een inburgeringsattest, dat zijn er 877 meer dan in 2020.

Kwaliteitskader

We bleven in 2021 inzetten op het project trajectbegeleiding op maat. Wat verwachten we minimaal van een kwaliteitsvolle begeleiding? Wat is een goede aanpak en wat verwachten we van onze inburgeraars en partners?

Bij trajectbegeleiding op maat bespreekt de trajectbegeleider met de klant de verwachtingen en taken rond maatschappelijke oriëntatie, Nederlands en digitale competenties. Dit project vormt ook de ideale basis voor massamaatwerk, een project waarbij we in 2022 onze basisdienstverlening willen omvormen tot een dienstverlening en begeleiding op maat van verschillende klantprofielen.

Uiteraard is de kwaliteit van begeleiding belangrijk. Naast de visietekst trajectbegeleiding die we al hadden, finaliseerden we in samenwerking met de Onderwijsinspectie in 2021 het kwaliteitskader voor trajectbegeleiding.

Focus op de duur van trajecten

Om het aantal begeleidingen per trajectbegeleider haalbaar en efficiënt te houden, sloten we zoveel mogelijk trajecten af die moesten of mochten gesloten worden. Daarbij streefden we ernaar om ze af te sluiten met een inburgeringsattest. Er waren ook andere redenen om een dossier af te sluiten, bv. wanneer de klant niet meer tot de doelgroep behoort, verhuist, …

Tijdens de dossieropvolging bekijkt de trajectbegeleider de dossiers en contacteert de klant of partnerorganisatie voor meer info. Door die opvolging houden we de duurtijd van de trajecten nauwlettend in het oog en zo kort mogelijk. Vooral het traject Nederlands voor lagergeschoolden duurt vaak langer dan een jaar.

Een speciale trajectopvolger analyseerde de 200 oudste dossiers in ons klantensysteem, onderzocht waarom die trajecten langer duurden en gaf tot slot advies aan de trajectbegeleider in kwestie. Mee dankzij die actie daalde het aantal openstaande trajecten die 2 jaar of langer duurden.