Ook in 2021 draaide Digilabo op volle toeren. Digilabo is de Atlaswerking die de digitale vaardigheden van inburgeraars versterkt. Tijdens 215 digisessies leerden 2805 cursisten maatschappelijke oriëntatie werken met een (leen)toestel en hoe ze online les konden volgen via Zoom en Google Classroom. Daarnaast leerden 234 inburgeraars tijdens individuele sessies diverse mobiele toepassingen gebruiken, zoals de websites van stad Antwerpen en VDAB, e-mail, itsme en de CovidSafe-app.

2286 inburgeraars leenden een tablet van Digilabo, waarmee ze de online lessen maatschappelijke oriëntatie konden volgen.

Vlaams programma digitaliseren

Met het Vlaams programma digitaliseren starten de Agentschappen integratie en inburgering en HvN Brussel de komende jaren verschillende digitaliseringsprojecten.

Die projecten ondersteunen mee onze toekomstige digitale dienstverlening. Ze zorgen voor nieuwe digitale tools en werksystemen voor alle collega’s en onze klanten. Ze focussen op het versterken van digitale vaardigheden van onze klanten en medewerkers.

In de 2de helft van 2021 bracht Atlas de digitale vaardigheden van onze klanten verder in kaart. Zo willen we de begeleiding beter organiseren. Samen met onze partnerorganisaties in Antwerpen zetten we de komende jaren nog meer in op digitalisering tijdens het inburgeringstraject.

Samenwerking in projecten

Atlas nam als partner ook deel aan digitaliseringsprojecten:

  • Het Europese project MICADO – Migrant Integration Cockpits and Dashboards is een samenwerking van 15 organisaties uit Hamburg, Antwerpen, Bologna, Madrid en Wenen. Dit Europees project wil een digitale tool ontwikkelen om de integratie van nieuwkomers te ondersteunen. Dankzij gebruikerstesten bij de 3 doelgroepen van deze tool – nieuwkomers, medewerkers van lokale overheidsdiensten en middenveldorganisaties – kunnen we dit programma nog beter afstemmen op de noden.
  • Met het project Geïntegreerd werken aan digitale en talige vaardigheden bij nieuwkomers wil Atlas samen met partners KULeuven, Mediawijs vzw en VDAB bijdragen aan duurzame tewerkstellingskansen voor anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen. Al vanaf de start van het inburgeringstraject zal een anderstalige nieuwkomer die werk zoekt zo geïntegreerd mogelijk kunnen werken aan zowel digitale als talige vaardigheden.