4853 cursisten begonnen in 2021 met een cursus maatschappelijke oriëntatie (MO). Atlas organiseerde cursussen in meer dan 25 talen. We zagen de meeste inschrijvingen voor cursussen in het Engels, Arabisch, Marokkaans, Dari, Pashtu en Tigrinya.

Inburgeraars die maatschappelijke oriëntatie volgen, gaan tijdens Stadsklap een intercultureel gesprek aan met Antwerpse vrijwilligers. In de 71 sessies die we organiseerden, kwamen naast waarden en normen ook alledaagse thema’s aan bod. In 2021 namen 943 cursisten deel.

Om schommelingen in het cursusaanbod op te vangen, startten we in 2021 met een freelance pool van leerkrachten MO. Die zetten we eind 2021 voor het eerst in voor vervangingen. De dienstverlening MO bleef gegarandeerd dankzij onze digitale expertise, de ervaring van de 1ste coronagolf en de flexibiliteit van leerkrachten en cursisten. De afstandsregels beperkten wel het aantal cursisten per fysieke klasgroep. Midden augustus 2021 startten we met een blended MO-aanbod, een combinatie van fysieke en online lessen op maat per cursusprofiel.

Een intensief vormings- en ondersteuningsaanbod moest de leerkrachten versterken bij de realisatie van de nieuwe onderwijsdoelen die voor MO werden uitgewerkt.

Van projecten naar vast aanbod

De projecten AMIF-Jongeren en AMIF-kwetsbare moeders Taalbubbels+ werden in 2021 vast onderdeel van MO. Atlas jongeren was een inburgeringstraject voor 17- tot 19-jarigen, waarin de cursus MO en de begeleiding aangepast zijn aan hun leefwereld en interesses. Taalbubbels+ richtte zich op kwetsbare moeders met kinderen die niet in de reguliere inburgeringstrajecten konden starten. In een geïntegreerd aanbod met verschillende partners werd er actief gewerkt aan de doorstroom van de moeders naar activiteiten van de Huizen van het Kind, maar ook naar het reguliere aanbod Nederlands en de taaloefenkansen. Op 19 november 2021 organiseerden we een officieel afsluitmoment voor Taalbubbels+ met schepen voor integratie en inburgering Karim Bachar, alle partners en deelnemers van het vijfjarig project.

Naar een sterk online aanbod

Atlas zette eerder al sterk in op digitale dienstverlening. De Agentschappen integratie en inburgering en het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van KU Leuven (promotor) startten in 2019 het project Blended Learning in MO (BLIMO). In 2021 startte het vervolgproject van AMIF Online leren in MO met het Agentschap Integratie en Inburgering als promotor. Het project ontwikkelt voor alle onderwijsdoelen lesmateriaal, dat met of zonder begeleiding van de MO-leerkracht in de cursus gebruikt kan worden.