Diensten en organisaties van stad Antwerpen krijgen ondersteuning van Atlas bij de uitbouw van hun taal- en diversiteitsbeleid. Daarmee kunnen ze de drempels rond taal en diversiteit verminderen en hun organisatie toegankelijker maken voor anderstalige en laagtaalvaardige klanten en werknemers.

De coronapandemie beïnvloedde deze werking sterk, zowel in goede als in slechte zin. Enerzijds profiteerden we van de investeringen die we deden in 2020. We herwerkten ons (online) vormingsaanbod tot een blended aanbod, een combinatie van online en fysieke leermomenten. Anderzijds leidde corona helaas ook tot annuleringen en moesten we heel wat vormingen opnieuw inplannen. Niet elke klant wilde of kon de digitale overstap maken. We merkten bovendien dat corona bij onze klanten soms de aandacht voor ‘werken aan diversiteit’ naar de achtergrond duwde.

In 2021 verzorgden team taal en team diversiteit 189 vormingen bij stedelijke diensten en organisaties. Het gaat om vormingen die deel uitmaken van langlopende trajecten, of samenwerkingen gericht op een specifieke vorming (bv. samenwerking met Politiezone Antwerpen, DUO for a JOB).

Soms hebben organisaties enkel info en advies nodig. In 2021 registreerden we 137 info- & adviesvragen van onder andere Antwerpse scholen, tewerkstellingsinitiatieven, dienstverlenende organisaties, zorg en gezondheidsinstellingen.

Onder invloed van de actualiteit (zoals de Black Lives Matter-beweging), kwamen er in 2021 meer vragen naar ondersteuning rond discriminatie en racisme voor organisaties (via trajecten) en individuen (via de vormingen in open aanbod). Na een grote rondvraag in 2021 naar de behoeften van ons doelpubliek, verwachten we in 2022 meer vragen vanuit het jeugdwelzijnswerk en de woonzorgcentra.

Met het DemoKlap-traject ging team diversiteit in 2021 samen met scholen en leerkrachten aan de slag om moeilijke thema’s aan te pakken en standpunten kritisch te bevragen in de klas.

Daarnaast ondersteunden we taalbeleidsprocessen in scholen, CLB’s, ziekenhuizen en welzijnsorganisaties en bij werkgevers, mutualiteiten, buurthuizen, musea en stedelijke diensten.

De teams taal, diversiteit en communicatie gaven samen advies aan stad Antwerpen rond communicatieproducten en campagnemateriaal. Vanaf 2022 neemt stad Antwerpen klare taal en diversiteit structureel op in het verplichte opleidingspakket voor nieuwe communicatiemedewerkers.

Tot slot ondersteunden team taal en Sociaal Tolken en Vertalen (STV) in de gevangenis van Antwerpen een uitgebreid traject om taaldrempels in de communicatie tussen gevangenen en hulpverleners weg te werken.

Diversiteitspraktijk

Atlas krijgt veel vragen over inclusie, meertaligheid, racisme, digitale drempels en toegankelijke communicatie. Met de website www.diversiteitspraktijk.be spelen we in op de uitdagingen en vragen die komen kijken bij onze superdiverse samenleving. Hoe kan je je dienstverlening toegankelijker maken voor iedereen? Hoe maak je de werkvloer inclusiever? Hoe kan je duidelijk en efficiënt communiceren met anderstaligen, ook via digitale kanalen? Wanneer schakel je best een tolk of vertaler in?

Een mooi voorbeeld van hoe Diversiteitspraktijk aansluit bij de actualiteit was het artikel over de Antwerpse voetbalclub City Pirates en hoe ze omgaan met racisme en discriminatie in het Antwerpse voetbal. Daarmee haakten we in op de campagne van de Rode Duivels tegen racisme.

Teams taal en diversiteit als projectpartner

  • Het ESF-project Bruggen naar werk is een samenwerking tussen outreach- en activeringspartners die op zoek gaan naar werkarme gezinnen, kwetsbare vrouwen met een migratieachtergrond en werkzoekende nieuwkomers en oudkomers. De partners bereiden hen via individuele trajecten en een gemeenschappelijk aanbod voor op werk. Als partner van het project staat Atlas onder meer in voor de toeleiding van potentiële deelnemers. Daarnaast geven we advies over omgaan met diversiteit en taal.
  • Het project Hands-on Inclusion wil een inclusieve arbeidsmarkt bevorderen. Inclusief ondernemen betekent voor Atlas: medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan boord halen én houden. Atlas werkte mee aan een vijfdelige vormingsreeks met coaching voor (sociale) ondernemingen rond taal en communicatie in het HR-proces. Samen met Verso, Minderhedenforum en 11 andere organisaties ontwikkelde Atlas in 2021 een aantal bootcamps voor werkgevers over heel Vlaanderen om hun werkplek inclusiever te maken.
  • Het ESF-project Kansen voor talent in de kinderopvang is bedoeld voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt die als begeleider in de kinderopvang willen werken. De kinderopvang in Antwerpen heeft een grote nood aan begeleiders en een meer divers personeelsbestand. Het project wil kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven versterken met een duaal opleidingstraject waarin cursisten les volgen en stage doen in een kinderopvang.
  • De samenwerking van team diversiteit van Atlas en dienst Gelijke Kansen van stad Antwerpen leidde tot het gezamenlijk project Gelijke kansen – Vinden en (Ver)binden. Dit tweedelige project wil het welbevinden van LGTBQ+ met een migratieachtergrond versterken. Daarnaast willen we hun kansen op gelijke participatie in verschillende levensdomeinen verhogen en het aanbod binnen die domeinen inclusiever maken.