Meld je aan zet in op kleuterparticipatie

Team minderjarigen startte het jaar 2021 met de sensibiliseringsactie ‘Meld je aan’. Dit is sinds 2018 het centrale aanmeldsysteem voor inschrijvingen in kleuter-, lager en secundair onderwijs. Ook dit jaar zetten we sterk in op kleuterparticipatie. We maken de ouders van ‘instappers’ of kinderen geboren in 2019 er attent op dat ze hun kind moeten aanmelden voor de kleuterklas.

We stelden een stijging vast van iets meer dan 100 aanmeldingen ten opzichte van 2020. Daarmee bereikten we bijna opnieuw het aantal aanmeldingen in pre-coronatijd (1038 aanmeldingen in 2019). Waarschijnlijk zijn ouders nu beter geïnformeerd over de mogelijkheden om (op afspraak) aan te melden. Op vraag van de stedelijke ‘Helpdesk Meld je aan’ bood Atlas hulp aan anderstalige ouders die het moeilijk vonden om te communiceren met de Helpdesk. Tijdens de vrije inschrijvingsperiode contacteerden en informeerden we 165 ouders van kinderen die overal geweigerd waren of ‘Meld je aan’ hadden gemist.

We zien een globale stijging van het aantal toeleidingen naar scholen ten opzichte van coronajaar 2020. De stijging is aanzienlijk, zelfs in vergelijking met het pre-coronajaar 2019. Deze toename hangt nauw samen met de algemene instroom van minderjarige nieuwkomers in de stad: die staat opnieuw op het niveau van 2019. Bovendien is de capaciteitsdruk in de scholen opmerkelijk voelbaar. Nieuwkomers vinden niet gemakkelijk zelfstandig een plek voor hun kinderen. Daarom gaan ze vaker op zoek naar ondersteuning en komen zo bij de minderjarigenwerking van Atlas terecht. Corona was ook in 2021 bepalend. Team minderjarigen bereikte zo’n 1060 klanten met extra acties (via telefoon, WhatsApp, …).

Zomerschool

Ieder jaar ondersteunt Atlas de inschrijvingen voor de Zomerscholen voor Anderstalige Nieuwkomers. In normale tijden organiseren we bij Atlas een centraal inschrijvingsmoment op de eerste zaterdag van de zomervakantie. Maar ook in 2021 kozen we door corona voor de aanpak van het jaar voordien. We schreven kinderen voornamelijk in voor kleinere initiatieven. Voor Zomerklap en Zomerbabbel werkten we met een aanmeldingssysteem. Na de aanmelding konden kinderen zich op 3 juli inschrijven op de locatie van het aanbod. Zo leidde Team minderjarigen 258 kinderen toe naar een zomerschool.

Inburgering voor jongeren

Atlas organiseert tijdens de zomer een cursus maatschappelijke oriëntatie voor jongeren. Het traject bestaat uit een zomeraanbod, terugkomdagen en trajectbegeleiding op maat. In december 2021 sloten we een vijfjarige projectperiode af met centrale begeleiding van jonge nieuwkomers. Tijdens deze proefperiode bereikten we met het zomeraanbod MO 328 jongeren. Het project wordt een vast onderdeel van onze reguliere werking.