Open Inloop Taal

De coronabeperkingen gooiden bij zowat alle taaloefenkansen roet in het eten op vlak van organisatie, capaciteit, inzetbaarheid van vrijwilligers en bereik. Onze eigen taaloefenkans Open Inloop Taal verliep grotendeels online in 2021. Zo bereikten we een nieuw publiek. Via dit initiatief oefenen anderstaligen een aantal keer per week Nederlands. Kwetsbaardere deelnemers haakten echter vaker af door digitale drempels. 583 unieke deelnemers oefenden in 2021 meermaals per week Nederlands.

Zomer van Atlas

Tijdens de zomervakantie zijn de meeste scholen gesloten en willen veel anderstaligen graag hun Nederlands onderhouden. Voor deze mensen organiseren de teams taal en vervolgtraject van Atlas elk jaar de Zomer van Atlas.

In 2021 zetten we meer in op buddy’s en minder op groepsactiviteiten. Vrijwilligers begeleidden 19 groepsactiviteiten en 85 mensen oefenden Nederlands met een buddy. Om deze activiteiten mee te begeleiden kregen we heel wat hulp van vrijwilligers en leerkrachten van Ligo Antwerpen. Team taal gaf de vrijwilligers vormingen duidelijk spreken en ondersteunde hen doorheen het aanbod.

Het hele jaar door bieden we ondersteuning aan vrijwilligers en organisaties die taaloefenkansen organiseren. Zo organiseerden we op 26 oktober een inspiratiedag rond taaloefenkansen.

Projectoproep taaloefenkansen

6 initiatieven die taaloefenkansen aanbieden en ondersteuning krijgen van Atlas, kregen in 2021 financiering via een vorige projectoproep Taaloefenkansen (Posthof, Saamo, Filet Divers, Taalmaat, Zomertaal Ligo, Woonzorgcentrum Hollebeek). Daarnaast geeft Atlas ook financiering aan de sportverenigingen Jespo, Kras en City Pirates om trainers, begeleiders én deelnemers taaloefenkansen in de sport aan te bieden. We coachten de trainers en begeleiders, want sporten, dat is zweten én Nederlands leren.

Bij een nieuwe projectoproep selecteerde Atlas projecten met taaloefenkansen van Groep Intro (werk), Khabaz (participatie via vrijwilligerswerk), De Schoolbrug (ouderparticipatie op school) en Fameus (artistieke nieuwkomers) voor financiering in 2022 – 2023.

Tot slot werkte Atlas ook mee aan UNLOCK, een langdurig onderzoek van KULeuven naar geletterdheidsontwikkeling van laagopgeleide mensen.